Main Page Sitemap

Håret chat rom
håret chat rom

det haster ikke!
Time off fritid, fri time of life alder at my time of life i min alder time out of mind eller time immemorial uminnelige tider times tider those were the times!
Against time i kappløp med tiden ahead of one's time forut for sin tid ahead of time i god tid, før den avtalte tiden, før avtalt tid all in good time ta det med ro, den tid den sorg, når tiden er inne, når den.
) gang 7) ( a period characterized by a particular quality in a person's life, experience etc: He went through an unhappy time when she died; We had some good times together.Hvor har du vært hele tiden?) tid 3) ( a point at which, or period during which, something happens: at the time of his wedding; breakfast-time.) tid(spunkt periode, stund 4) ( the quantity of minutes, hours, days etc, eg spent in, or available for, a particular activity etc: This won't take much time to do; I enjoyed the time I spent in Paris; At the end of the exam, the.Time(s) to come kommende tider (the) time was when det fantes en tid.In a week's time i løpet av en uke / spille sex and the city spilleautomat på nett gratis om en uke in due time i rett tid, i tidens fylde, når den tid kommer in modern times i moderne tider, i våre dager, i nåtiden in (less than) no time på null komma.Det var sannelig på tide!Hvor mye er klokken?Time after time eller time and again eller time again gang på gang time and space tid og rom time and tide wait for no man tiden går ubønnhørlig videre, man må benytte tiden, man må ta sjansen mens man har den, det gjelder.) øyeblikk, tid 6) ( one of a number occasions: He's been to France four times.
Of all time gjennom tidene off time (amer., hverdagslig) malplassert once upon a time (there was).
Det var tider, det!Kan du være så snill å si hva klokken er?tam/ 1) tid give me a little more time gi meg litt mer tid times have changed tidene har forandret seg you must arrive in good time du må komme i god tid time will show who is right tiden vil vise hvem som har.Tiden er ute!, det er slutt!, det er over!, klokken er slagen!ta det rolig!Give someone the time of day hilse på noen, si god morgen til noen he wouldn't give me the time of day the good old times de gode, gamle dager half the time halvparten av tiden hard times vanskelige tider, harde tider have a bad.Vet du hva klokken er?Slutt!, stopp!, tiden er ute!, (det er) stengetid!(only) time will tell det får tiden vise, det vil tiden vise universal time universaltid, Greenwich-tid work by time arbeide på tid (mot timelønn) the wreck of time se wreck, 1 II verb /tam/ 1) avpasse, velge riktig tidspunkt for he timed his journey.All of the time hele tiden all the time hele tiden (amer.) helt og fullt, helt og holdent any time eller anytime (hverdagslig) når som helst you can come any time you like du kan komme når som helst uten tvil any time!
) ta tid 2) ( to choose a particular time for: You timed your arrival beautifully!
all in good time!Eller it's time det er på tide., det er på høy tid., det er tid.
2) gang the first time I saw her I liked her første gang jeg så henne, likte jeg henne five times four is twenty fem ganger fire er tjue five times as many as this fem ganger så mange som dette the animal is five.
) klokke(slett tidspunkt 2) ( the passage of days, years, events etc: time and space; Time will tell.

[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap